Temat szkolenia

Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 32

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • wychowawcy klas
  • nauczyciele specjaliści

Zakres treści

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:
a) co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia?
b) organizacja zajęć,
c) procedura ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.

2. Indywidualny tok nauki:
a) podstawa prawna,
b) organizacja indywidualnego toku nauki.

3. Indywidualny program nauki:
a) podstawa prawna,
b) warunki i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki.

4. Nauczanie indywidulane:
a) podstawa prawna,
b) podstawowe zasady organizacji indywidualnego nauczania,
c) rozliczanie godzin indywidualnego nauczania.

5. Edukacja domowa:
a) procedura rozpoczęcia edukacji domowej,
b) warunki realizacji nauczania domowego,
c) ocenianie i klasyfikowanie uczniów w nauczaniu domowym,
d) świadectwo ucznia realizującego edukację domową,
e) skutki cofnięcia zezwolenia w trakcie roku szkolnego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przepisy prawa regulujące organizację zindywidualizowanych form nauczania
  • nabędą umiejętność planowania i realizowania zadań związanych z organizacją różnych form indywidualnego wsparcia dziecka/ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content