Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 32
Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • wychowawcy klas
  • nauczyciele specjaliści

Zakres treści

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:
a) co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia?
b) organizacja zajęć,
c) procedura ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.

2. Indywidualny tok nauki:
a) podstawa prawna,
b) organizacja indywidualnego toku nauki.

3. Indywidualny program nauki:
a) podstawa prawna,
b) warunki i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki.

4. Nauczanie indywidulane:
a) podstawa prawna,
b) podstawowe zasady organizacji indywidualnego nauczania,
c) rozliczanie godzin indywidualnego nauczania.

5. Edukacja domowa:
a) procedura rozpoczęcia edukacji domowej,
b) warunki realizacji nauczania domowego,
c) ocenianie i klasyfikowanie uczniów w nauczaniu domowym,
d) świadectwo ucznia realizującego edukację domową,
e) skutki cofnięcia zezwolenia w trakcie roku szkolnego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przepisy prawa regulujące organizację zindywidualizowanych form nauczania
  • nabędą umiejętność planowania i realizowania zadań związanych z organizacją różnych form indywidualnego wsparcia dziecka/ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content