Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Stres - jak chronić siebie i wychowanków?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 167
Stres - jak chronić siebie i wychowanków?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Stres – specyfikacja. Fazy i rodzaje stresu.
2. „Stresująca” kajzerka.
3. Beczka stresu. Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej.
4. Symptomy stresu – objawy krótko– i długotrwałe.
5. Emocjonalne i behawioralne konsekwencje stresu.
6. Osiem cech decydujących o zdrowiu – podstawy psychoneuroimmunologii.
7. Psychologiczne techniki obniżania poziomu stresu.
8. Metoda „stopklatki”.
9. Stres, a mózg. Kaizen – metoda małych kroków.
10. Style radzenia sobie ze stresem.
11. Jak polubić stres?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę na temat faz i rodzajów stresu oraz jego wpływu na zdrowie człowieka
  • poznają techniki obniżania poziomu stresu
  • poznają długofalowe metody radzenia sobie ze stresem, jakie proponuje psychoneuroimmunologia.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Stres – jak chronić siebie i wychowanków?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content