WODN

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

Nowoczesne technologie informatyczne mogą sprawić, że proces kształcenia będzie ciekawszy, a uczniowie będą mogli osiągnąć znacznie lepsze wyniki w nauce. Każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się TI w pracy własnej oraz w pracy z uczniami. Formy doskonalenia zawarte w tym dziale oferują w swoich programach treści dotyczące w głównej mierze środków i narzędzi TI, TI jako części składowej warsztatu pracy nauczyciela, znajomości roli i znaczenia wykorzystywania technologii informacyjnej w swoim przedmiocie czy w swoich zajęciach edukacyjnych, aspektów humanistycznych i etyczno-prawnych w dostępie i korzystaniu z nowych technologii. Ich opanowanie przez nauczycieli jest niezbędne w przygotowywaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

102

Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia szkoleń/zajęć zdalnych

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
103

Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
104

Podnoszenie efektów nauczania oraz rozwijania warsztatowej aktywności ucznia z wykorzystaniem technologii komputerowej

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
105

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00
Nowość
106

Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
107

Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
108

Jak skutecznie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną 

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
109

Microsoft Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00