Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 11
Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Założenia i rola edukacji klasycznej w procesie edukacyjnym.
2. Dziedzictwo cywilizacyjne Europy.
3. Dziedzictwo cywilizacyjne Europy w polskiej szkole – elementy dydaktyczne i wychowawcze.
4. Język łaciński jako drugi język obcy.
5. Założenia podstawy programowej języka łacińskiego.
6. Kwalifikacje do nauczania języka łacińskiego w szkole.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają główne założenia i rolę edukacji klasycznej w procesie edukacyjnym
  • nabędą umiejętności metodyczne w zakresie atrakcyjnego i przemyślanego wykorzystania treści edukacji klasycznej w pracy dydaktycznej
  • poznają możliwości, bariery, szanse i korzyści z uczenia się języka łacińskiego jako języka obcego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content