WODN

Kursy nadające uprawnienia

Kursy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nadają kwalifikacje (uprawnienia) do podejmowania i realizowania określonych zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz do pełnienia określonych funkcji np. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy czy pełnienie funkcji kierownika kolonii, obozów i małych form wypoczynku.

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Liczba godzin:
48
Cena:
600,00
5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Liczba godzin:
30
Cena:
650,00