Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Sytuacje edukacyjne inspirowane edukacją outdoorową - w stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 172
Sytuacje edukacyjne inspirowane edukacją outdoorową - w stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Adresaci

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciele przyrody w szkołach podstawowych

Zakres treści

 1. Uczenie się dziecka z perspektywy różnych paradygmatów dydaktycznych.
 2. Zasady konstruowania sytuacji edukacyjnych sprzyjających uczeniu się.
 3. Edukacja outdoorowa, jako źródło inspiracji dla działań innowacyjnych w szkole (zalety, ograniczenia, możliwości aplikacji w kontekście założeń współczesnej szkoły).
 4. Wykorzystanie inspiracji edukacją outdoorową w konstruowaniu zadań sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych i założeń realizacji zrównoważonego rozwoju.
 5. Projektowanie sytuacji edukacyjnych inspirowanych edukacją outdoorową z uwzględnieniem zróżnicowanych założeń (np. położenie placówki, specjalne potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, itp.).
 6. Samoocena i wartościowanie projektów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają założenia edukacji outdoorowej i możliwości jej wykorzystania w procesie edukacji
 • poznają zasady tworzenia sytuacji edukacyjnych sprzyjających edukacji dla zrównoważonego rozwoju
 • nabędą umiejętność projektowania różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających uczeniu się dzieci z wykorzystaniem inspiracji edukacją outdoorową
 • będą potrafili wdrażać innowacyjne rozwiązania w procesie dydaktycznym.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Sytuacje edukacyjne inspirowane edukacją outdoorową – w stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content