Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 101
Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

Adresaci

 • nauczyciele wspomagający
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego – podstawa prawna.
 2. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w klasie szkolnej/oddziale przedszkolnym.
 3. Komunikacja z rodzicami dziecka.
 4. Główne problemy pojawiające się w pracy nauczyciela wspomagającego.
 5. Dokumentacja nauczyciela wspomagającego.
 6. Wybrane skuteczne metody i techniki pracy z dzieckiem i jego rówieśnikami z klasy – praktyczne ćwiczenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat charakteru pracy nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej
 • pogłębią wiedzę na temat skutecznej komunikacji z rodzicami dziecka
 • poznają metody i praktyczne rozwiązania do zastosowania w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych na zajęciach.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content