Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Jak pracować z uczniem słabowidzącym?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 115
Jak pracować z uczniem słabowidzącym?

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności szkół podstawowych ogólnodostępnych
  • nauczyciele szkół integracyjnych i szkół z oddziałami integracyjnymi
  • specjaliści pracujący z uczniami słabowidzącymi

Zakres treści

1. Najczęstsze przyczyny słabowzroczności i ich następstwa funkcjonalne.
2. Interpretacja diagnozy okulistycznej; funkcjonalna ocena widzenia – co to jest i o czym informuje?
3. Ocena i modyfikacje otoczenia osoby słabowidzącej.
4. Przegląd pomocy optycznych, trening posługiwania się nimi.
5. Pomoce nieoptyczne.
6. Trudności szkolne uczniów słabowidzących i jak im zaradzić?
7. Analiza wybranych przypadków.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają trudności szkolne uczniów będące konsekwencją słabowzroczności
  • będą potrafili zinterpretować zapisy diagnozy okulistycznej i oceny funkcjonalnej
  • nabędą umiejętność oceny i modyfikacji otoczenia ucznia słabowidzącego
  • będą potrafili dobrać pomoce optyczne i nieoptyczne i obsługiwać je
  • poznają źródła zaopatrzenia w pomoce optyczne i nieoptyczne oraz inny sprzęt rehabilitacyjny dla uczniów słabowidzących.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Jak pracować z uczniem słabowidzącym?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content