WODN

Nowe kursy

Kategoria obejmuje kursy dodane do oferty w trakcie roku szkolnego.

Nowość
163

Ocena pracy nauczyciela od września 2022 roku

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00
Nowość
164

Zmiany w statutach szkół i placówek od 1 września 2022 roku

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00
Nowość
165

Szkoła wobec wyzwań współczesnego świata, czyli jak przygotować uczniów do życia w społeczeństwie wielokulturowym?

Liczba godzin:
4
Cena:
130,00
Nowość
166

Wybrane zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
167

Pedagog specjalny – kwalifikacje, kompetencje, pensum i… wynagrodzenie nowego specjalisty

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00
168

Biblioteka na miarę iGen – marketing i promocja w bibliotece

Liczba godzin:
5
Cena:
120,00
169

Pedagog specjalny – zadania i dokumentacja nowego specjalisty

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00
Nowość
170

Scenariusz na „niezapomniany” bal andrzejkowy dla dzieci

Liczba godzin:
3
Cena:
120,00
Nowość
172

„Sportowy przedszkolak” - prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu

Liczba godzin:
3
Cena:
120,00
Nowość
173

„ABC rozwiązywania trudności” w pracy nauczyciela świetlicy szkolnej

Liczba godzin:
3
Cena:
120,00
Nowość
174

(Nie) wypalony nauczyciel świetlicy szkolnej

Liczba godzin:
3
Cena:
120,00
Nowość
175

Trener „kreatywnego” wczesnego rozwoju dziecka

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
176

Organizacja wycieczek szkolnych z uwzględnieniem programu MEiN „Poznaj Polskę”

Liczba godzin:
5
Cena:
130,00
Nowość
177

Kodeks pracy 2023 – najważniejsze zmiany dla szkół/placówek oświatowych

Liczba godzin:
5
Cena:
180,00
Nowość
178

Podsumowanie pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2022/2023

Liczba godzin:
4
Cena:
160,00
Nowość
179

Zadania dyrektorów szkół/placówek w zakresie organizacji roku szkolnego 2023/2024, z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym od 1 września 2023 r.

Liczba godzin:
5
Cena:
180,00