Temat szkolenia

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami – jak pracować i jak się bawić, żeby mądrze rozwijać?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 104
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami – jak pracować i jak się bawić, żeby mądrze rozwijać?

Adresaci

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagodzy specjalni
  • terapeuci i specjaliści pracujący z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • logopedzi szkolni

Zakres treści

1. Niepełnosprawność – rodzaje, klasyfikacja, objawy niepełnosprawności m. in. MPDZ, Zespół Downa, autyzm, afazja, inne zespoły wad genetycznych.
2. Niepełnosprawność intelektualna i inne sprzężenia współistniejące – ich wpływ na dalszy rozwój dziecka.
3. Metody oraz sposoby pracy indywidualnej i grupowej (w tym prowadzenie zajęć rewalidacyjnych).
4. Prawidłowy rozwój dziecka, a to co może niepokoić.
5. Komunikacja alternatywna – sposoby pracy z dzieckiem niemówiącym (dziecko niemówiące w grupie z dziećmi mówiącymi).
6. Zajęcia praktyczne – zabawy i pomysły na ciekawe zajęcia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują/pogłębią wiedzę na temat niepełnosprawności, form pracy i form pomocy
  • nabędą umiejętność dostosowania metod, form pracy i pomocy dydaktycznych do potrzeb dziecka z niepełnosprawnościami
  • rozwiną swój warsztat pracy wzbogacając go w ciekawe formy zajęć i zabawy edukacyjne, ruchowe i taneczne.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami – jak pracować i jak się bawić, żeby mądrze rozwijać?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content