Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 166
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych
  • nauczyciele różnych specjalności szkół podstawowych
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • specjaliści
  • wychowawcy klas

Zakres treści

1. Zdrowie psychiczne, jako podstawa postępów edukacyjnych każdego ucznia.
2. Psychospołeczne funkcjonowanie ucznia w szkole po okresie pandemii i kształcenia zdalnego:
a) czynniki wpływające na zdrowie psychiczne,
b) wpływ stresu edukacyjnego na funkcjonowanie uczniów.
3. Zasady higieny zdrowia psychicznego.
4. Dobre praktyki edukacji promującej zdrowie psychiczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą umiejętność wspierania uczniów w podejmowaniu działań służących dbałości o zdrowie psychiczne
  • nabędą umiejętność podejmowania działań ograniczających czynniki negatywnie wpływające na zdrowie psychiczne uczniów
  • zaproponują działania służące ochronie i wzmacnianiu zdrowia psychicznego
  • nabędą umiejętność kształtowania prawidłowych nawyków higieny psychicznej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content