Temat szkolenia

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracyw partnerstwie z przedstawicielami branż

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 15

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół zawodowych
 • nauczyciele różnych specjalności szkół zawodowych
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • doradcy zawodowi

Zakres treści

 1. Współpraca szkoły z przedstawicielami pracodawców.
 2. Rola pracodawców w tworzeniu i wdrażaniu programów nauczania.
 3. Organizacja praktyk zawodowych.
 4. Kształcenie młodocianych pracowników.
 5. Staże uczniowskie.
 6. Klasy patronackie i inne formy współpracy pracodawców ze szkołą.
 7. Warunki efektywnej współpracy szkoły z pracodawcami.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę z zakresu kształcenia zawodowego w aspekcie uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż
 • poznają warunki niezbędne do efektywnej współpracy z pracodawcami
 • poznają formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w aspekcie uczenia się w miejscu pracy.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracyw partnerstwie z przedstawicielami branż
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content