Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracyw partnerstwie z przedstawicielami branż

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 15
Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracyw partnerstwie z przedstawicielami branż

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół zawodowych
 • nauczyciele różnych specjalności szkół zawodowych
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • doradcy zawodowi

Zakres treści

 1. Współpraca szkoły z przedstawicielami pracodawców.
 2. Rola pracodawców w tworzeniu i wdrażaniu programów nauczania.
 3. Organizacja praktyk zawodowych.
 4. Kształcenie młodocianych pracowników.
 5. Staże uczniowskie.
 6. Klasy patronackie i inne formy współpracy pracodawców ze szkołą.
 7. Warunki efektywnej współpracy szkoły z pracodawcami.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę z zakresu kształcenia zawodowego w aspekcie uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż
 • poznają warunki niezbędne do efektywnej współpracy z pracodawcami
 • poznają formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w aspekcie uczenia się w miejscu pracy.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracyw partnerstwie z przedstawicielami branż
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content