Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Certyfikaty

The European Language Certificates (telc), czyli Europejskie Certyfikaty Językowe są wystawiane dla 11 języków na wszystkich poziomach zaawansowania. Egzaminy telc obejmują tematykę życia codziennego oraz zawodowego i są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Od marca 2015 r. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR posiada licencję na przeprowadzanie egzaminów telc, wystawioną przez Centrum Egzaminacyjne telc w Rzeszowie.

certyfikat ośrodka egzaminacyjnego telc

Więcej na temat egzaminów telc można przeczytać na stronie Centrum Egzaminacyjnego telc w Reszowie.