logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Certyfikaty

The European Language Certificates (telc), czyli Europejskie Certyfikaty Językowe są wystawiane dla 11 języków na wszystkich poziomach zaawansowania. Egzaminy telc obejmują tematykę życia codziennego oraz zawodowego i są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Od marca 2015 r. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR posiada licencję na przeprowadzanie egzaminów telc, wystawioną przez Centrum Egzaminacyjne telc w Rzeszowie.

certyfikat ośrodka egzaminacyjnego telc

Więcej na temat egzaminów telc można przeczytać na stronie Centrum Egzaminacyjnego telc w Reszowie.


Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu jest certyfikowanym Laboratorium Mobilnym ECDL:

certyfikat ECDL dla OSK Zamość