Szukaj
Close this search box.

WODN

Ocenianie osiągnięć uczniów

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów to integralna część procesu kształcenia, wcale nie łatwa. Tematyka tego działu oferty skupia się na zagadnieniach dotyczących prowadzenia i ciągłego doskonalenia procesów uczenia się i nauczania w szkole, tworzenia sytuacji edukacyjnych sprzyjających uczeniu się, wymagających łączenia wiedzy z różnych dziedzin i różnych umiejętności oraz budowaniu odpowiedzialności uczniów w procesie uczenia się. Ocenianie powinno pomóc uczniowi poznać swoje możliwości, budować właściwą motywację, kształtować i rozwijać własne zainteresowania – to wszystko będzie możliwe, jeśli nauczyciel zrozumie właściwie proces oceniania. Uczestnicy kursów zawartych w tej części będą mogli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie oceniania szkolnego, w tym w szczególności oceniania kształtującego.

86

Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
120
88

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
120
89

Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zawodowym

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
90

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
91

OCENIANIE jako relacja między nauczycielem a uczniem

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
130
92

Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
Skip to content