Temat szkolenia

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140,00

Szkolenie z oferty numer: 15

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Podstawy prawne regulujące wsparcie udzielane dzieciom oraz uczniom o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 2. Podnoszenie jakości kształcenia z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych i psychofizycznych dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podstawy teoretyczne i rozwiązania dydaktyczne:
  1. uczeń zdolny,
  2. uczeń dyslektyczny,
  3. uczeń z niepełnosprawnością intelektualną, zmysłową, ruchową (w tym afazją motoryczną),
  4. uczeń ze spektrum autyzmu.
 4. Tworzenie dostępnej i właściwej jakościowo przestrzeni dla procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę w zakresie diagnozowania możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • wskażą symptomy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów na swoich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych
 • przygotują się do realizacji zajęć przedmiotowych oraz działań dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
 • udoskonalą umiejętność wdrażania wsparcia, o należytej dostępności i jakości, które będzie udzielane dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content