Temat szkolenia

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo - profilaktycznego

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 146

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby dziecka.
 2. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 3. Współdziałanie i współpraca.
 4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 5. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 6. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania samooceny dziecka.
 7. Planowanie działań wspierających wychowawczą rolę rodziny w programie wychowawczo-profilaktycznym.
 8. Instytucje wspierające wychowawczą rolę rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność planowania działań wspierających wychowawczą rolę rodziny
 • wskażą instytucje wspierające wychowawczą funkcję rodziny
 • nabędą umiejętność stosowania różnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo – profilaktycznego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content