Temat szkolenia

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 131

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby dziecka.
 2. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 3. Współdziałanie i współpraca.
 4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 5. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 6. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania samooceny dziecka.
 7. Planowanie działań wspierających wychowawczą rolę rodziny w programie wychowawczo- profilaktycznym.
 8. Instytucje wspierające wychowawczą rolę rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność planowania działań wspierających wychowawczą rolę rodziny
 • wskażą instytucje wspierające wychowawczą funkcję rodziny
 • nabędą umiejętność stosowania różnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content