Temat szkolenia

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo - profilaktycznego

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 146
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo - profilaktycznego

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby dziecka.
 2. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 3. Współdziałanie i współpraca.
 4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 5. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 6. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania samooceny dziecka.
 7. Planowanie działań wspierających wychowawczą rolę rodziny w programie wychowawczo-profilaktycznym.
 8. Instytucje wspierające wychowawczą rolę rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność planowania działań wspierających wychowawczą rolę rodziny
 • wskażą instytucje wspierające wychowawczą funkcję rodziny
 • nabędą umiejętność stosowania różnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo – profilaktycznego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content