WODN

Organizacja szkoleń

Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia jest prowadzona przez cały rok. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę szkolenia, o czym informuje zainteresowane osoby telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wpłat należy dokonywać przelewem na jedno z niżej podanych kont mBank Lublin:

Numery kont

47 1140 1094 0000 3068 2000 1001 — Lublin • wzór przelewu 
90 1140 1094 0000 3068 2000 1003 — Zamość • wzór przelewu 
47 1140 1094 0000 3068 2000 1001 — Biała Podlaska • wzór przelewu 

Kursy doskonalące i nadające uprawnienia

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Płatność za kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem. Na prośbę zainteresowanych osób WODN KURSOR wystawia faktury VAT.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wystawiane przez organizatora szkolenia.

Szkolenia rad pedagogicznych

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej można przesyłać pocztą lub faksem (poniżej jest do pobrania wzór zamówienia).

Zaświadczenia, sporządzone na podstawie listy obecności uczestników na szkoleniu, sąprzesyłane na adres szkoły/placówki.

Pobierz kartę zgłoszenia

Karta zgłoszenia na szkolenie: Pobierz
Karta zamówienia szkolenia dla grupy zorganizowanej: Lublin Zamość Biała Podlaska

Kontakt

Lublin: wodn.lublin@kursor.edu.pl tel. 81 534 89 31 • faks 81 534 57 26
Zamość: wodn.zamosc@kursor.edu.pl tel. 84 638 70 00 • faks 84 638 70 08
Biała Podlaska: wodn.bialapodlaska@kursor.edu.pl tel. 81 534 89 31, 81 534 89 32 • faks 81 534 57 26