Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Projektowanie i realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły na miarę potrzeb współczesnej edukacji

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 173
Projektowanie i realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły na miarę potrzeb współczesnej edukacji

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • wychowawcy klas
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Miejsce i znaczenie programu wychowawczo – profilaktycznego w optymalizacji realizacji funkcji i zadań współczesnej szkoły.
 2. Wychowanie a profilaktyka – różnice, związki i zależności.
 3. Działania profilaktyczne w szkole – najczęściej występujące zachowania ryzykowne, czynniki chroniące i czynniki ryzyka oraz możliwości ich diagnozowania.
 4. Aksjologiczne podstawy wychowania i profilaktyki.
 5. Projektowanie fragmentów programów wychowawczo – profilaktycznych adresowanych do różnych grup odbiorców, odpowiadających na aktualne potrzeby i sprzyjających kreowaniu tożsamości szkoły.
 6. Analiza i wartościowanie zaprojektowanych programów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają założenia procesu planowania, projektowania, realizacji i ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego we współczesnej szkole
 • poznają proces zmian zachodzących w szkole, problemy, potrzeby, oczekiwania podmiotów szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki
 • nabędą umiejętność analizy czynników warunkujących funkcjonowanie szkoły, wyników diagnozy w aspekcie projektowania programów wychowawczo – profilaktycznych
 • nabędą umiejętność projektowania programów wychowawczo – profilaktycznych odpowiadających na realne potrzeby szkoły i środowiska
 • nabędą umiejętność doboru odpowiednich metod, form, aranżacji przestrzeni, wykorzystania potencjału placówki do efektywnej realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Projektowanie i realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły na miarę potrzeb współczesnej edukacji
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content