Temat szkolenia

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 90

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Ocenianie sumujące a ocenianie kształtujące.
3. Informacja zwrotna, jako wsparcie rozwoju ucznia.
4. Planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem elementów oceniania kształtującego.
5. Korzyści dydaktyczne wynikające z oceniania kształtującego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują wiedzę dotyczącą procesu oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
  • ocenią swój obecny styl nauczania i oceniania oraz sformułują wnioski do dalszego działania
  • poznają korzyści płynące ze stosowania metod i technik wspierających rozwój uczniów
  • wykonają prototyp scenariusza lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content