Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Awans zawodowy wg nowych zasad - nauczyciel początkujący

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 27
Awans zawodowy wg nowych zasad - nauczyciel początkujący

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek rozpoczynający pracę w zawodzie
  • nauczyciele kontraktowi, którzy będą rozpoczynać staż na stopień nauczyciela mianowanego

Zakres treści

1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
2. Specyfika pracy nauczyciela początkującego w szkole i rozpoczynającego przygotowanie do zawodu nauczyciela.
3. Plan rozwoju zawodowego.
4. Współpraca z mentorem i innymi nauczycielami.
5. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz
z przykładami.
6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Czynności nauczyciela związane z zakończeniem przygotowania do zawodu nauczyciela.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają procedury nowego awansu zawodowego od 01.09.2022 r.
  • zaplanują zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego
  • nabędą/wzmocnią kompetencje w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego
  • nabędą umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego
  • otrzymają przykładowy planu rozwoju zawodowego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Awans zawodowy wg nowych zasad – nauczyciel początkujący
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content