Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 95
Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • pedagodzy specjalni
 • specjaliści pracujący z uczniami z niepełnosprawnością
 • nauczyciele wychowawcy
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Podstawy prawne edukacji włączającej.
 2. Edukacja włączająca a edukacja integracyjna.
 3. Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej.
 4. Doskonalenie nauczycieli pod kątem edukacji włączającej.
 5. Wprowadzanie w szkole edukacji włączającej z perspektywy dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, organu prowadzącego.
 6. Model medyczny ICD – 10 i model biopsychospołeczny ICF niepełnosprawności.
 7. Dobre praktyki – doświadczenia, przykłady.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają podstawy prawne edukacji włączającej
 • uświadomią sobie różnice między edukacją włączającą a integracyjną
 • poznają dwa modele niepełnosprawności – ICD – 10 i ICF.
 • poznają sposoby przygotowania się szkoły do edukacji włączającej
 • poznają dobre praktyki z perspektywy doświadczeń dyrektora szkoły.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Edukacja włączająca – inkluzywna w praktyce szkolnej; dobre praktyki i wyzwania
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content