Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

6 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 4
Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

1. Krajoznawstwo i turystyka w pracy szkoły/placówki.
2. Przepisy oświatowe i inne, dotyczące problematyki krajoznawstwa
i turystyki oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:
a) formy krajoznawstwa i turystyki szkolnej,
b) podstawowe regulacje wewnątrzszkolne organizacji wycieczek – karta wycieczki, program wycieczki, regulamin wycieczki, regulamin uczestnika,
c) obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki,
d) finanse wycieczki szkolnej.
3. Bezpieczeństwo uczestników wycieczki:
a) poruszanie się po drogach – wycieczki piesze,
b) wymogi bezpieczeństwa podczas przejazdów autokarowych i innych,
c) zasady bezpieczeństwa podczas rekreacji wodnej (kąpieliska, baseny, Aquaparki) oraz w miejscu zakwaterowania,
d) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne (podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach, przewodnik górski, sposoby alarmowania w razie zagrożenia).
4. Wymogi dotyczące organizacji wycieczek zagranicznych.
5. Odpowiedzialność i ubezpieczenia – rodzaje odpowiedzialności kadry kierowniczo – opiekuńczej oraz ubezpieczenia uczestników i kadry.
6. Procedury postępowania w sytuacji wypadku uczestnika wycieczki.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną
  • nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania, zorganizowania
    i zrealizowania wycieczki szkolnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content