Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

OCENIANIE jako relacja między nauczycielem a uczniem

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 91
OCENIANIE jako relacja między nauczycielem a uczniem

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Podstawy prawne dotyczące oceniania – analiza, przykłady.
2. Rola nadzoru dyrektora szkoły w przestrzeganiu prawa związanego z ocenianiem.
3. Ocenianie – cyfrowe, kształtujące, wspierające.
4. Ocenianie jako informacja zwrotna.
5. Ocenianie w kontekście pomocy psychologiczno – pedagogicznej, indywidualizacji pracy z uczniem, dostosowania wymagań edukacyjnych, motywowania, budowania relacji.
6. Ocenianie a odpowiedzialność.
7. Najczęstsze pułapki w ocenianiu w aspekcie najczęstszych skarg rodziców (m.in. ocenianie a prace domowe).
8. Regulacje dotyczące oceniania w statucie szkoły.
9. Ocenianie – szeroka dyskusja społeczna.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają powiązania oceniania szkolnego z relacjami międzyludzkimi, pomocą psychologiczno – pedagogiczną, indywidualizacją, dostosowaniem wymagań, motywacją, odpowiedzialnością
  • poznają najczęstsze pułapki oceniania i przykłady związane z błędnym ocenianiem
  • podejmą dyskusję na temat różnych aspektów oceniania w granicach zapisów prawnych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

OCENIANIE jako relacja między nauczycielem a uczniem
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content