Temat szkolenia

OCENIANIE jako relacja między nauczycielem a uczniem

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 91

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Podstawy prawne dotyczące oceniania – analiza, przykłady.
2. Rola nadzoru dyrektora szkoły w przestrzeganiu prawa związanego z ocenianiem.
3. Ocenianie – cyfrowe, kształtujące, wspierające.
4. Ocenianie jako informacja zwrotna.
5. Ocenianie w kontekście pomocy psychologiczno – pedagogicznej, indywidualizacji pracy z uczniem, dostosowania wymagań edukacyjnych, motywowania, budowania relacji.
6. Ocenianie a odpowiedzialność.
7. Najczęstsze pułapki w ocenianiu w aspekcie najczęstszych skarg rodziców (m.in. ocenianie a prace domowe).
8. Regulacje dotyczące oceniania w statucie szkoły.
9. Ocenianie – szeroka dyskusja społeczna.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają powiązania oceniania szkolnego z relacjami międzyludzkimi, pomocą psychologiczno – pedagogiczną, indywidualizacją, dostosowaniem wymagań, motywacją, odpowiedzialnością
  • poznają najczęstsze pułapki oceniania i przykłady związane z błędnym ocenianiem
  • podejmą dyskusję na temat różnych aspektów oceniania w granicach zapisów prawnych.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

OCENIANIE jako relacja między nauczycielem a uczniem
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content