Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Podsumowanie pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2023/2024

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

160

Szkolenie z oferty numer: 181
Podsumowanie pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2023/2024

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele zainteresowani tematyką kursu

Zakres treści

1. Podstawowe obowiązki dyrektora – przepisy prawa.
2. Organizacja dwóch posiedzeń rady pedagogicznej: klasyfikacyjnej i podsumowującej działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły (w tym analiza programu wychowawczo-profilaktycznego).
3. Podsumowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
4. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.
6. Propozycja uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują i pogłębią swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności szkoły/placówki
  • poznają szczegółowe rozwiązania w zakresie przygotowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i jego modyfikacji
  • nabędą umiejętność przeprowadzania analizy i oceny realizacji planu pracy szkoły/placówki, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru i innych zadań realizowanych w szkole/placówce
  • nabędą umiejętność formułowania wniosków i rekomendacji do pracy w nowym roku szkolnym.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Podsumowanie pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2023/2024
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content