Temat szkolenia

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera

Najbliższe terminy

Online

04.10.2023 (śr.), 15:30

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 109

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek pracujący z uczniami z zaburzeniami rozwoju
 • nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w szkołach/placówkach specjalnych
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • nauczyciele wychowawcy
 • nauczyciele specjaliści

 

Zakres treści

 1. Profil psychoedukacyjny jako globalna i wieloprofilowa diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 2. Zasady posługiwania się testem i dokumentacją diagnostyczną.
 3. Praktyczne ćwiczenia w zakresie realizacji zadań testowych z obszaru rozwoju i obszaru zachowań.
 4. Arkusz oceny rozwoju dziecka.
 5. Analiza wyników z obszaru rozwoju i obszaru zachowań.
 6. Profil rozwojowy dziecka.
 7. Charakterystyka rozwoju na podstawie informacji zebranych z diagnozy.
 8. Wskazania do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia z zaburzeniami rozwoju.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają narzędzie do diagnozy poziomu sfer rozwojowych u dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • nabędą umiejętność przeprowadzania diagnozy z wykorzystaniem narzędzia – Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • nabędą umiejętność interpretowania uzyskanych wyników badań sfer rozwojowych dzieci, ich wieku rozwojowego
 • nabędą umiejętność oceny poziomu rozwoju dziecka na podstawie wyników oraz określania wskazań do IPET-u.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content