Temat szkolenia

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 109
Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek pracujący z uczniami z zaburzeniami rozwoju
 • nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w szkołach/placówkach specjalnych
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • nauczyciele wychowawcy
 • nauczyciele specjaliści

 

Zakres treści

 1. Profil psychoedukacyjny jako globalna i wieloprofilowa diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 2. Zasady posługiwania się testem i dokumentacją diagnostyczną.
 3. Praktyczne ćwiczenia w zakresie realizacji zadań testowych z obszaru rozwoju i obszaru zachowań.
 4. Arkusz oceny rozwoju dziecka.
 5. Analiza wyników z obszaru rozwoju i obszaru zachowań.
 6. Profil rozwojowy dziecka.
 7. Charakterystyka rozwoju na podstawie informacji zebranych z diagnozy.
 8. Wskazania do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia z zaburzeniami rozwoju.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają narzędzie do diagnozy poziomu sfer rozwojowych u dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • nabędą umiejętność przeprowadzania diagnozy z wykorzystaniem narzędzia – Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • nabędą umiejętność interpretowania uzyskanych wyników badań sfer rozwojowych dzieci, ich wieku rozwojowego
 • nabędą umiejętność oceny poziomu rozwoju dziecka na podstawie wyników oraz określania wskazań do IPET-u.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content