Temat szkolenia

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

100,00

Szkolenie z oferty numer: 14

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Podstawy prawne regulujące działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 2. Diagnoza możliwości edukacyjnych oraz zasobów technologicznych naszych uczniów.
 3. Tworzenie wspólnej przestrzeni uczenia się oraz sposobów komunikacji z uczniami i ich rodzicami.
 4. Dobór synchronicznych i asynchronicznych sposobów nauczania uczniów.
 5. Dostosowanie sposobów oceniania uczniów w nauczaniu zdalnym.
 6. Uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów w środowisku online.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę w zakresie diagnozowania możliwości i potrzeb uczniów w szkole/placówce
 • udoskonalą umiejętność w zakresie projektowania i realizacji skutecznych zajęć przedmiotowych w nauczaniu zdalnym.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content