Temat szkolenia

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 9
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Podstawy prawne regulujące działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 2. Diagnoza możliwości edukacyjnych oraz zasobów technologicznych naszych uczniów.
 3. Tworzenie wspólnej przestrzeni uczenia się oraz sposobów komunikacji z uczniami i ich rodzicami.
 4. Dobór synchronicznych i asynchronicznych sposobów nauczania uczniów.
 5. Dostosowanie sposobów oceniania uczniów w nauczaniu zdalnym.
 6. Uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów w środowisku online.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę w zakresie diagnozowania możliwości i potrzeb uczniów w szkole/placówce
 • udoskonalą umiejętność w zakresie projektowania i realizacji skutecznych zajęć przedmiotowych w nauczaniu zdalnym.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content