Temat szkolenia

Dlaczego warto realizować projekty edukacyjne?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 43
Dlaczego warto realizować projekty edukacyjne?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas

Zakres treści

1. Co odróżnia projekt od pracy domowej?
2. Projekt edukacyjny jako metoda kształcenia.
3. Etapy realizacji projektu edukacyjnego.
4. Ewaluacja projektów uczniowskich.
5. Cechy dobrego projektu – przykłady.
6. Wykorzystanie narzędzi IT w realizacji projektów edukacyjnych.
7. Opracowanie scenariusza projektu edukacyjnego – ćwiczenia praktyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają podstawy prawne oraz zasady przeprowadzania i oceniania projektów edukacyjnych
  • przeanalizują przykłady projektów edukacyjnych uwzględniając ich przydatność w realizacji podstawy programowej
  • zaprojektują scenariusz projektu edukacyjnego wykorzystując zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego realizowanego przedmiotu.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dlaczego warto realizować projekty edukacyjne?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content