Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 98
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele specjaliści,
 • nauczyciele współorganizujący kształcenie,
 • pedagodzy specjalni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące wsparcia udzielanego w placówce oświatowej.
 2. Przepisy dotyczące dostępności w wielu aspektach.
 3. Katalog dzieci/uczniów potrzebujących specjalnego wsparcia.
 4. Obowiązki nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych w zakresie wszechstronnej opieki nad dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Dokumentacja obowiązująca nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
 6. Przykłady dobrych praktyk.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają przepisy prawa dotyczące dostępności i wsparcia udzielanego dzieciom/uczniom w szkołach/placówkach
 • poznają obowiązki w zakresie wspierania dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • nabędą umiejętność samodzielnego tworzenia dokumentacji obowiązującej nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych
 • potrafią wykazać się inicjatywą i samodzielnością podczas realizacji powierzonych zadań dotyczących dostępności i wsparcia udzielanego w szkołach/placówkach.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w systemie oświaty przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content