Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Od kultury błędu do pedagogiki błędu – czyli sztuka aktywnego uczenia się i ponoszenia porażek

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 40
Od kultury błędu do pedagogiki błędu – czyli sztuka aktywnego uczenia się i ponoszenia porażek

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Doświadczanie błędu.
2. Pedagogika błędu a kultura błędu.
3. Zmiana nastawienia do błędów i docenienie ich waloru edukacyjnego.
4. Miejsce i rola błędu w konstruktywistycznym procesie nauczania – uczenia się.
5. Rola nauczyciela w budowaniu motywacji wewnętrznej ucznia.
6. Typologia błędów uczniowskich.
7. Strategie pracy z błędem – ćwiczenia praktyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają znaczenie błędu w procesie nauczania – uczenia się
  • poznają istotę pedagogiki błędu oraz kompetencje, jakie rozwija praca z błędem
  • poznają strategie pracy z błędem nabędą umiejętność organizacji procesu nauczania – uczenia się pomagającej uczniom uczyć się.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Od kultury błędu do pedagogiki błędu – czyli sztuka aktywnego uczenia się i ponoszenia porażek
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content