Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów - zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

Cena

Szkolenie z oferty numer: 72
Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów - zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy specjalni
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Sposoby diagnozowania zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej.
2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w celu podniesienia jakości edukacji oraz zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy:
a) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,
b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, rozwijających kreatywność,
c) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym.
3. „Językiem szakala czy żyrafy?” – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców poprzez porozumiewanie bez przemocy.

Przewidywane efekty szkolenia

Brak informacji

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content