Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 156
Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psychologowie szkolni
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Miejsce rodzica w szkole, a rola szkoły we wspieraniu funkcji wychowawczej rodziny.
2. Trudności w relacjach rodzic-nauczyciel.
3. Oczekiwania rodziców w kontaktach z nauczycielem – rola wzajemnych nastawień.
4. Współpraca – jak stworzyć warunki do jej realizacji?
5. Konstruktywna komunikacja w sytuacjach trudnych oraz zapobiegająca ich pojawianiu się:
a) rozmowy indywidualne,
b) rozmowy telefoniczne i inne formy komunikacji,
c) konstruktywna informacja zwrotna,
d) zasady komunikacji asertywnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • podejmą refleksję nad przyczynami trudnych zachowań ze strony rodziców oraz sposobami motywowania rodziców do współpracy
  • posiądą wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz budowania relacji
  • poznają zasady budowania klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli
  • poznają zasady i uwarunkowania poprawnej komunikacji, zarówno w sytuacjach łatwych, jak i trudnych interpersonalnie
  • zidentyfikują własne ograniczenia w procesie skutecznej komunikacji z trudnym rodzicem oraz podejmą pracę nad jej doskonaleniem.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content