Temat szkolenia

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 144

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psychologowie szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Miejsce rodzica w szkole a rola szkoły we wspieraniu funkcji wychowawczej rodziny.
 2. Trudności w relacjach rodzic–nauczyciel.
 3. Oczekiwania rodziców w kontaktach z nauczycielem – rola wzajemnych nastawień.
 4. Współpraca – jak stworzyć warunki do jej realizacji?
 5. Konstruktywna komunikacja w sytuacjach trudnych oraz zapobiegająca ich pojawianiu się:
  1. rozmowy indywidualne,
  2. rozmowy telefoniczne i inne formy komunikacji,
  3. konstruktywna informacja zwrotna,
  4. zasady komunikacji asertywnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • podejmą refleksję nad przyczynami trudnych zachowań ze strony rodziców oraz sposobami motywowania rodziców do współpracy
 • posiądą wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz budowania relacji
 • poznają zasady budowania klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli
 • poznają zasady i uwarunkowania poprawnej komunikacji, zarówno w sytuacjach łatwych, jak i trudnych interpersonalnie
 • zidentyfikują własne ograniczenia w procesie skutecznej komunikacji z trudnym rodzicem oraz podejmą pracę nad jej doskonaleniem.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content