Temat szkolenia

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 156

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psychologowie szkolni
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Miejsce rodzica w szkole, a rola szkoły we wspieraniu funkcji wychowawczej rodziny.
2. Trudności w relacjach rodzic-nauczyciel.
3. Oczekiwania rodziców w kontaktach z nauczycielem – rola wzajemnych nastawień.
4. Współpraca – jak stworzyć warunki do jej realizacji?
5. Konstruktywna komunikacja w sytuacjach trudnych oraz zapobiegająca ich pojawianiu się:
a) rozmowy indywidualne,
b) rozmowy telefoniczne i inne formy komunikacji,
c) konstruktywna informacja zwrotna,
d) zasady komunikacji asertywnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • podejmą refleksję nad przyczynami trudnych zachowań ze strony rodziców oraz sposobami motywowania rodziców do współpracy
  • posiądą wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz budowania relacji
  • poznają zasady budowania klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli
  • poznają zasady i uwarunkowania poprawnej komunikacji, zarówno w sytuacjach łatwych, jak i trudnych interpersonalnie
  • zidentyfikują własne ograniczenia w procesie skutecznej komunikacji z trudnym rodzicem oraz podejmą pracę nad jej doskonaleniem.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content