WODN

Awans zawodowy​

W tym dziale znajdziecie Państwo wiedzę dotyczącą zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – posłuży ona do planowania własnego rozwoju zawodowego, dokumentowania warsztatu pracy oraz organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego i własnego doskonalenia zawodowego w sferze nie tylko materialnej, lecz także intelektualnej i emocjonalnej.

Nowość
31

Awans zawodowy wg nowych zasad – nauczyciel początkujący

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
34

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg przepisów obowiązujących od 2018 r. 

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
35

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wg nowych zasad

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
36

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Liczba godzin:
5
Cena:
120,00