Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 88
Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego

Adresaci

  • nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Zakres treści

1. Formułowanie celów lekcji i przekazywanie ich uczniom ( różne praktyki w zależności
od wielkości klasy).
2. Kryteria sukcesu, pytania kluczowe.
3. Zapisywanie notatek.
4. Samoocena i ocena koleżeńska.
5. Udzielanie informacji zwrotnej.
6. Zeszyt okejowy- zasady prowadzenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają główne zasady prowadzenia zeszytów okejowych
  • poznają zasady udzielania informacji zwrotnej zgodnie ze strategią oceniania kształtującego i zredagują oceny do przykładowych prac uczniowskich
  • wprowadzą do codziennej praktyki zasady OK i będą umieli zachęcić uczniów do dokonywania oceny koleżeńskiej i samooceny.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content