Temat szkolenia

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 113

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele wspomagający
 • specjaliści
 • pedagodzy specjalni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zakres treści

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej lekcji oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.
2. Planowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, rozwijających kreatywność.
3. Planowanie i realizacja zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
4. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
 • nabędą umiejętność planowania i realizowania zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych
 • nabędą umiejętność planowania i realizowania różnych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • poznają formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content