Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 113
Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele wspomagający
 • specjaliści
 • pedagodzy specjalni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zakres treści

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej lekcji oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.
2. Planowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, rozwijających kreatywność.
3. Planowanie i realizacja zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
4. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
 • nabędą umiejętność planowania i realizowania zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych
 • nabędą umiejętność planowania i realizowania różnych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • poznają formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content