Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Ocenianie w praktyce szkolnej

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 85
Ocenianie w praktyce szkolnej

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół

Zakres treści

1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Techniki oceniania wspierające proces uczenia się.
3. Mechanizmy psychologiczne utrudniające obiektywne ocenianie.
4. Komunikacja z rodzicem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przepisy prawa oświatowego w myśl, których powinno się dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia
  • poznają różne techniki oceniania wspierające proces uczenia
  • poznają mechanizmy psychologiczne utrudniające dokonywanie obiektywnej oceny
  • nabędą umiejętność skutecznej komunikacji z rodzicem i uczniem podczas rozmów na temat oceniania.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Ocenianie w praktyce szkolnej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content