Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 26
Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • zainteresowani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek

Zakres treści

1. Prawa i obowiązki nauczyciela – nauczyciel funkcjonariuszem publicznym.
2. Ustawowe obowiązki nauczyciela.
3. Co oznacza „etyka” zawodu nauczyciela – czy nauczycielom potrzebny jest pisany kodeks etyczny?
4. Ocena pracy nauczyciela.
5. Awans zawodowy nauczycieli:
a) przygotowanie do zawodu „nauczyciela początkującego”,
b) zadania mentora,
c) dokumentacja nauczyciela składającego wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego,
d) prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela przed komisją.
6. Czas pracy nauczyciela – w jaki sposób rozlicza się i rejestruje czas pracy nauczyciela?
7. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają wybrane przepisy prawne dotyczące praw i obowiązków nauczycieli oraz nabędą umiejętności w zakresie ich stosowania
    w codziennej pracy
  • nabędą podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków funkcjonariusza publicznego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content