Temat szkolenia

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00 zł

Szkolenie z oferty numer: 30

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • zainteresowani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek

Zakres treści

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela – nauczyciel funkcjonariuszem publicznym.
 2. Ustawowe obowiązki nauczyciela.
 3. Co oznacza „etyka” zawodu nauczyciela – czy nauczycielom potrzebny jest pisany kodeks etyczny?
 4. Ocena pracy nauczyciela.
 5. Awans zawodowy nauczycieli:
  1. terminy obowiązujące w czasie trwania stażu,
  2. obowiązki opiekuna stażu,
  3. przygotowanie sprawozdania z realizacji odbytego stażu,
  4. dokumentacja nauczyciela składającego wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
  5. prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela przed komisją.
 6. Czas pracy nauczyciela – w jaki sposób rozlicza się i rejestruje czas pracy nauczyciela?
 7. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają wybrane przepisy prawne dotyczące praw i obowiązków nauczycieli oraz nabędą umiejętności w zakresie ich stosowania w codziennej pracy
 • nabędą podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków funkcjonariusza publicznego.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • zainteresowani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Od 01.01.2020 r. nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na szkołę/placówkę, jeżeli wpłatę za kurs/szkolenie dokona osoba fizyczna (tj. uczestnik kursu/szkolenia) – w takim przypadku faktura może być wystawiona tylko na osobę, która dokonała wpłaty. Jeśli kurs/szkolenie jest finansowane przez szkołę/placówkę, uczestnik otrzyma fakturę z terminem płatności wystawioną na szkołę/placówkę.

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content