Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 31
Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Adresaci

  • dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zakres treści

1. Elementy opisu i analizy realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
2. Techniki i metody analizowania realizowanych zadań.
3. Skuteczne sposoby pozyskiwania informacji zwrotnych.
4. Wykorzystywanie wyników analizy do poprawy efektywności realizowanych działań.
5. Opis i analiza realizacji wybranego wymagania niezbędnego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • przygotują plan (schemat) opisu i analizy realizacji przykładowego wymagania niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • poznają sposoby pozyskiwania informacji zwrotnej
  • uświadomią sobie wartość wyników analizowania działań dla końcowych rezultatów tych działań
  • opracują przykładowy opis i analizę realizacji wybranego wymagania niezbędnego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content