Studia podyplomowe pedagogiczne

Cennik

Sprawdź kierunki

Wysokość czesnego na poszczególnych kierunkach

Zasady płatności za studia podyplomowe realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR są proste i przejrzyste:

  • Czesne nie zmienia się w ciągu roku
  • Nie ma dodatkowych opłat (np. za egzaminy)
  • Istnieje możliwość płatności w ratach, co nie powoduje zwiększenia ceny studiów.

Ceny za studia poszczególnych kierunkach

Legenda do poszczególnych kolumn jest podana pod tabelą. Poniższe ceny obejmują cały okres studiów.

kierunek

cena*
po rabacie – 10%

cena**
po rabacie -15%

cena***
po rabacie 20%

cena
regularna

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

2970

2805

2640

3300

Biologia dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Chemia dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Doradztwo zawodowe

2970

2805

2640

3300

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3870

3655

3440

4300

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

3510

3315

3120

3900

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

3870

3655

3440

4300

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

3510

3315

3120

3900

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

3870

3655

3440

4300

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

3510

3315

3120

3900

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3870

3655

3440

4300

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

3510

2315

3120

3900

Edukacja włączająca

3690

3485

3280

4100

Etyka dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Fizyka dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Filozofia dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Geografia dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Informatyka

3150

2975

2800

3500

Język polski dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Logopedia

3870

3655

3440

4300

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

3510

3315

3120

3900

Matematyka dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Muzyka dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

3060

2890

2720

3400

Neurologopedia

3060

2890

2720

3400

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

3870

3655

3440

4300

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych

3510

3315

3120

3900

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

3150

2975

2800

3500

Pedagogika resocjalizacyjna

3870

3655

3440

4300

Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych

3510

3315

3120

3900

Plastyka dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

3150

2975

2800

3900
3500

Najniższa cena
z ostatnich 30dni: 3900

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć

3150

2975

2800

3900
3500

Najniższa cena
z ostatnich 30dni: 3900

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu

3150

2975

2800

3900
3500

Najniższa cena
z ostatnich 30dni: 3900

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa

3150

2975

2800

3900
3500

Najniższa cena
z ostatnich 30dni: 3900

Przyroda dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Technika dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3150

2975

2800

3500

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3870

3655

3440

4300

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych

3510

3315

3120

3900

Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Wychowanie fizyczne dla nauczycieli

3150

2975

2800

3500

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

2700

2550

2400

3000

Legenda:

  • * Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka KURSOR (rabat 10%)
  • ** Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek KURSOR (rabat 15%)
  • *** Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek KURSOR (rabat 20%)