Temat szkolenia

„Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 164
„Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • wychowawcy burs i internatów
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zakres treści

 1. Czynniki wywołujące stres i powodujące wypalenie zawodowe w pracy pedagogicznej.
 2. Sposoby minimalizowania ich negatywnego wpływu.
 3. Analiza indywidualnej – zawodowej i emocjonalnej kondycji nauczycieli.
 4. Samoocena stosowanej strategii radzenia sobie ze stresem.
 5. Zmiana nastawienia wobec siebie i rzeczywistości szkolnej.
 6. Techniki pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej, jako inspiracja do zmian w pracy pedagogicznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat problematyki wypalenia zawodowego i stresu
 • poznają techniki i mechanizmy przeciwdziałające syndromowi wypalenia
 • dokonają samooceny aktualnie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem
 • poznają przykłady technik pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej inspirujących do zmian w stylu nauczania.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

„Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content