Szukaj
Close this search box.

WODN

O nas

Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim, która funkcjonuje od 2004 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących.

Celem naszego Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności poprzez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole – szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.

Jako ośrodek stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość naszych kursów – poświadcza ją uzyskana przez nasz ośrodek akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Przekazujemy Państwu ofertę edukacyjną, którą przygotowaliśmy w oparciu o wyniki diagnozy oczekiwań i potrzeb środowiska oświatowego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty oraz własne doświadczenia z minionego roku szkolnego w zakresie zrealizowanych kursów i szkoleń.

Nasza oferta edukacyjna daje Państwu wiele możliwości pozwalających na dokształcanie i doskonalenia zawodowe w różnych formach – dłuższych i krótszych kursach nadających uprawnienia oraz kursach doskonalących – o tematyce dotyczącej różnych obszarów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej realizowanej przez szkoły i nauczycieli, a także obowiązków i zadań kadry kierowniczej oraz nauczycieli i wychowawców szkół/placówek.

Szczególne miejsce zajmują w niej propozycje kursów i szkoleń dotyczących kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, sposobów oceniania wewnątrzszkolnego, umiejętności cyfrowych uczniów, podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty, zwiększania dostępności wsparcia dla uczniów w zakresie problemów psychologicznych, emocjonalnych i wychowawczych. Na terenie szkół/placówek (stacjonarnie) oraz zdalnie realizujemy szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu tematyki zaproponowanej w ofercie, ale także szkolenia „szyte na miarę” czyli przygotowane zgodnie z potrzebami danej szkoły/placówki lub danego zespołu nauczycielskiego.

Naszą kadrę stanowią pracownicy naukowi wyższych uczelni, dyrektorzy szkół/placówek z dużym doświadczeniem zawodowym, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich kompetencjach w zakresie kształcenia osób dorosłych. To profesjonaliści z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną, którzy stosują nowoczesne, innowacyjne oraz efektywne i skuteczne formy i metody nauczania. Starają się odpowiadać na potrzeby uczestników szkoleń oraz dzielić się z nimi swoim doświadczeniem zawodowym.

Nasza oferta, jak w każdym roku, zawiera szkolenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w poprzednim roku szkolnym, a ich tematyka jest nadal aktualna oraz wiele nowych, ciekawych szkoleń, które mamy nadzieję zainteresują Państwa oraz będą odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty

Wybierz miasto

Lublin

Dyrektor: Grażyna Zawadzak
tel. 81 534 89 31
wodn.lublin@kursor.edu.pl

Zamość

Dyrektor: Grażyna Zawadzak
tel. 81 534 89 31
wodn.zamosc@kursor.edu.pl

Biała Podlaska

Dyrektor: Grażyna Zawadzak
tel. 81 534 89 31 
wodn.bialapodlaska@kursor.edu.pl

Zobacz również

Podyplomowe studia
pedagogiczne

Aktualne terminy
szkoleń online

Skip to content