Temat szkolenia

Ocenianie kształtujące w praktyce

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 87
Ocenianie kształtujące w praktyce

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy różnych typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

1. Idea oceniania kształtującego.
2. Ocenianie kształtujące jako sposób na efektywne nauczanie.
3. Strategie oceniania kształtującego – określanie celów lekcji, nacobezu, praca w grupach, informacja zwrotna.
4. Metody i techniki w ocenianiu kształtującym.
5. Zeszyt OK jako motywator uczniowski.
6. Konstruowanie lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – opracowanie scenariusza przykładowej lekcji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę na temat oceniania kształtującego
  • uświadomią sobie potrzebę wprowadzania do codziennej praktyki zasad, metod i technik oceniania kształtującego
  • nabędą umiejętność planowania lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – opracują scenariusz przykładowej lekcji.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Ocenianie kształtujące w praktyce
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content