Temat szkolenia

Ocenianie kształtujące w praktyce

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

100,00

Szkolenie z oferty numer: 83

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy różnych typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Idea oceniania kształtującego.
 2. Ocenianie kształtujące jako sposób na efektywne nauczanie.
 3. Strategie oceniania kształtującego – określanie celów lekcji, nacobezu, praca w grupach, informacja zwrotna.
 4. Metody i techniki w ocenianiu kształtującym.
 5. Zeszyt OK jako motywator uczniowski.
 6. Konstruowanie lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – opracowanie scenariusza przykładowej lekcji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat oceniania kształtującego
 • uświadomią sobie potrzebę wprowadzania do codziennej praktyki zasad, metod i technik oceniania kształtującego
 • nabędą umiejętność planowania lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – opracują scenariusz przykładowej lekcji.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Ocenianie kształtujące w praktyce
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content