Temat szkolenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 170
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • kierownicy wycieczek szkolnych
 • nauczyciele świetlic szkolnych
 • osoby odpowiadające za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
 3. Łańcuch przeżycia (działań ratowniczych).
 4. Postępowanie z osobą przytomną po wypadku.
 5. Postępowanie z osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem.
 6. Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu.
 7. Postępowanie w urazach – uraz głowy, zwichnięcie, skręcenie, złamanie.
 8. Ćwiczenia praktyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają podstawy prawne obowiązujące osoby udzielające pierwszej pomocy
 • poznają zasady udzielania pierwszej pomocy
 • nabędą umiejętności praktyczne w zakresie podejmowania działań w sytuacji nagłej
 • przećwiczą konkretne zachowania.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content