Temat szkolenia

Zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia zachowania

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 140
Zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia zachowania

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • specjaliści i terapeuci

Zakres treści

1. Zaburzenia opozycyjno – buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dziecii młodzieży. Wybrane kryteria diagnostyczne.
2. Interwencja wychowawcza, metody korygowania zaburzonych zachowań. Techniki modyfikacji zachowania.
3. Postawa nauczyciela–wychowawcy, jako jeden z czynników profilaktyki i korygowania zachowań destrukcyjnych.
4. Praktyczne kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych wychowanków.
5. Głębokie zaburzenia emocjonalne. Działania korekcyjne podejmowane przez nauczyciela–wychowawcę.
6. Zestawienie ról w grupie wychowawczej. Mechanizmy grupowe.
7. Zniekształcenia poznawcze w wybranych grupach zaburzeń.
8. Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Brak informacji

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia zachowania
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content