Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia zachowania

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 140
Zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia zachowania

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • specjaliści i terapeuci

Zakres treści

1. Zaburzenia opozycyjno – buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dziecii młodzieży. Wybrane kryteria diagnostyczne.
2. Interwencja wychowawcza, metody korygowania zaburzonych zachowań. Techniki modyfikacji zachowania.
3. Postawa nauczyciela–wychowawcy, jako jeden z czynników profilaktyki i korygowania zachowań destrukcyjnych.
4. Praktyczne kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych wychowanków.
5. Głębokie zaburzenia emocjonalne. Działania korekcyjne podejmowane przez nauczyciela–wychowawcę.
6. Zestawienie ról w grupie wychowawczej. Mechanizmy grupowe.
7. Zniekształcenia poznawcze w wybranych grupach zaburzeń.
8. Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Brak informacji

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia zachowania
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content