Temat szkolenia

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia społeczna

Najbliższe terminy

Online

12.10.2023 (czw.), 16:00

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 111

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wspomagający
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Zespół objawów sugerujących zaburzenie ze spektrum autyzmu.
2. Zespół Aspergera.
3. Fobia społeczna.
4. Stany z pogranicza/borderline – różnicowanie z wyżej wymienionymi.
5. Osobowość nieprawidłowa i powikłana (objawy, przyczyny).
6. Prawdopodobne przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu.
7. Zasady postępowania z osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu/chorobą Aspergera.
8. Zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego w fobii społecznej.
9. Elementy diagnozowania i różnicowania pomiędzy zaburzeniami zachowania, w tym ze spektrum autyzmu.
10. Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD/ADD), jako krańcowo odmienne zaburzenie.
11. Ścieżki i metody postępowania wychowawczego i pedagogicznego z uczniem z podejrzeniem bądź rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera.
12. Rodzaje metod terapeutycznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu/Zespole Aspergera.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przyczyny i objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • poznają zasady postępowania z osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera
  • poznają zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego w przypadku fobii społecznej
  • nabędą umiejętność wdrożenia postępowania wychowawczego i pedagogicznego z uczniem z podejrzeniem bądź rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera
  • nabędą umiejętność podejmowania działań terapeutycznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu/Zespole Aspergera.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia społeczna
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content