Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia społeczna

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 111
Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia społeczna

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wspomagający
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Zespół objawów sugerujących zaburzenie ze spektrum autyzmu.
2. Zespół Aspergera.
3. Fobia społeczna.
4. Stany z pogranicza/borderline – różnicowanie z wyżej wymienionymi.
5. Osobowość nieprawidłowa i powikłana (objawy, przyczyny).
6. Prawdopodobne przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu.
7. Zasady postępowania z osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu/chorobą Aspergera.
8. Zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego w fobii społecznej.
9. Elementy diagnozowania i różnicowania pomiędzy zaburzeniami zachowania, w tym ze spektrum autyzmu.
10. Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD/ADD), jako krańcowo odmienne zaburzenie.
11. Ścieżki i metody postępowania wychowawczego i pedagogicznego z uczniem z podejrzeniem bądź rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera.
12. Rodzaje metod terapeutycznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu/Zespole Aspergera.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przyczyny i objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • poznają zasady postępowania z osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera
  • poznają zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego w przypadku fobii społecznej
  • nabędą umiejętność wdrożenia postępowania wychowawczego i pedagogicznego z uczniem z podejrzeniem bądź rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera
  • nabędą umiejętność podejmowania działań terapeutycznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu/Zespole Aspergera.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia społeczna
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content