Temat szkolenia

Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 86

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy

Zakres treści

1.Funkcje oceny.
2. Systemy oceniania.
3. Wpływ procesu oceniania na motywację i rozwój zainteresowań ucznia.
4. Błędy w ocenianiu uczniów.
5. Elementy pomiaru dydaktycznego.
6. Zasady konstruowania zadań sprawdzających.
7. Informacja zwrotna, ocena koleżeńska i samoocena ucznia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • będą potrafili właściwie posługiwać się oceną wykorzystując jej funkcję motywacyjną i wspierającą
  • uświadomią sobie ważność oceniania wspierającego i sumującego
  • nabędą umiejętność konstruowania/dobierania zadań sprawdzających opanowanie wskazanych czynności
  • nabędą umiejętność właściwego przekazywania informacji zwrotnej

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content