Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc rodzicom i nauczycielom w kształtowaniu sprawności czynienia dobra u wychowanków i uczniów

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 141
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc rodzicom i nauczycielom w kształtowaniu sprawności czynienia dobra u wychowanków i uczniów

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Kto jest lustrem społecznym dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży?
2. Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz potrzeb rodziców w zakresie w zakresie procesu wychowania.
3. Jak pomóc rodzicom i nauczycielom w rozumieniu wagi kształtowania postaw prowadzących do czynienia dobra?
4. Metody i sposoby wspomagania rodziców w wychowywaniu dzieci, dbaniu o ich prawidłowy rozwój.
5. Rozwijanie postaw prospołecznych – sprawności czynienia dobra u uczniów i wychowanków.
6. Przykłady dobrej praktyki i praktyczne wskazówki.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają rozwiązania w zakresie dobrej współpracy z rodzicami – metody i sposoby wspomagania wychowawczej roli rodziny
  • poznają sposoby rozwijania empatii i postaw prospołecznych u uczniów i wychowanków
  • wzmocnią swoje kompetencje osobiste w zakresie budowania efektywnych i skutecznych relacji międzyludzkich z rodzicami i uczniami/wychowankami

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc rodzicom i nauczycielom w kształtowaniu sprawności czynienia dobra u wychowanków i uczniów
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content