Temat szkolenia

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 99

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele wspomagający
 • specjaliści
 • pedagodzy specjalni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zakres treści

 1. Jaką dokumentację należy prowadzić w przedszkolu/szkole dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi?
 2. Procedury przedszkola, szkoły dotyczące nauczania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 3. Dokumentacja współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 4. Co powinna zawierać indywidualna teczka dziecka lub ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce?
 5. Przykładowe wzory pism, wniosków, opinii o dziecku lub uczniu ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 6. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod podczas bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów.
 7. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom oraz uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu, szkole, placówce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę z zakresu dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • nabędą umiejętność dokumentowania współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • opracują przykładowe wzory pism, wniosków, opinii o dziecku/uczniu
 • nabędą umiejętność dokonywania oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content