Temat szkolenia

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 129

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni
 • wychowawcy klas
 • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

 1. Treści dotyczące rodziny zawarte w podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie.
 2. Rola rodziny i relacji w niej panujących w kształtowaniu postaw i budowaniu systemu wartości u uczniów.
 3. Płaszczyzny i zasady współpracy rodziny ze szkołą.
 4. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jako jedna z możliwości wspomagania wychowawczej roli rodziny – propozycje rozwiązań metodycznych.
 5. Przykłady innych form wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • przeanalizują podstawę programową wychowania do życia w rodzinie pod kątem treści dotyczących rodziny
 • omówią, popierając przykładami, wpływ relacji rodzinnych na kształtowanie postaw i budowanie systemu wartości u uczniów
 • przygotują zestaw sposobów współpracy rodziny ze szkołą
 • przeanalizują metody pracy pod kątem ich doboru do możliwości percepcyjnych uczniów
 • poznają inne formy wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content