Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 143
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych\
  • psycholodzy i pedagodzy szkolni
  • wychowawcy klas
  • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

1. Treści dotyczące rodziny zawarte w podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie.
2. Rola rodziny i relacji w niej panujących w kształtowaniu postaw i budowaniu systemu wartości u uczniów.
3. Płaszczyzny i zasady współpracy rodziny ze szkołą.
4. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jako jedna z możliwości wspomagania wychowawczej roli rodziny – propozycje rozwiązań metodycznych.
5. Przykłady innych form wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • przeanalizują podstawę programową wychowania do życia w rodzinie pod kątem treści dotyczących rodziny
  • omówią, popierając przykładami, wpływ relacji rodzinnych na kształtowanie postaw i budowanie systemu wartości u uczniów
  • przygotują zestaw sposobów współpracy rodziny ze szkołą
  • przeanalizują metody pracy pod kątem ich doboru do możliwości percepcyjnych uczniów
  • poznają inne formy wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content