Temat szkolenia

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 143

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych\
  • psycholodzy i pedagodzy szkolni
  • wychowawcy klas
  • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

1. Treści dotyczące rodziny zawarte w podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie.
2. Rola rodziny i relacji w niej panujących w kształtowaniu postaw i budowaniu systemu wartości u uczniów.
3. Płaszczyzny i zasady współpracy rodziny ze szkołą.
4. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jako jedna z możliwości wspomagania wychowawczej roli rodziny – propozycje rozwiązań metodycznych.
5. Przykłady innych form wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • przeanalizują podstawę programową wychowania do życia w rodzinie pod kątem treści dotyczących rodziny
  • omówią, popierając przykładami, wpływ relacji rodzinnych na kształtowanie postaw i budowanie systemu wartości u uczniów
  • przygotują zestaw sposobów współpracy rodziny ze szkołą
  • przeanalizują metody pracy pod kątem ich doboru do możliwości percepcyjnych uczniów
  • poznają inne formy wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content