Temat szkolenia

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 145
Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkól/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Charakterystyka współczesnej rodziny w kontekście wychowawczym:
a) kondycja psychiczna współczesnej rodziny,
b) analiza stylów oraz kierunków wychowania dzieci i młodzieży,
c) psychospołeczne determinanty odziaływań wychowawczych rodziny,
d) rola rodziny w obliczu zagrożeń rozwojowych i społecznych.

2. Program wychowawczo – profilaktyczny a wspieranie rodziny w wychowaniu:
a) wychowanie i profilaktyka w placówkach oświatowych – aktualny zakres i zadania,
b) udział rodziców w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego (zakres, metody współpracy),
c) konstrukcja programu wychowawczo – profilaktycznego z uwzględnieniem metod oraz technik wspierania rodziny w wychowaniu,
d) przegląd strategii i programów odziaływań wychowawczo – profilaktycznych wspierających rodzinę, realizowanych w placówkach oświatowych.

3. Analiza głównych celów wsparcia współczesnej rodziny:
a) nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji rodzinnych,
b) stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży w sferze emocjonalno – społecznej,
c) zwiększenie ilości czasu spędzanego efektywnie przez rodziców z dziećmi,
d) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają kondycję psychiczną współczesnej rodziny, style i kierunki wychowania, ich psychospołeczne determinanty
  • nabędą wiedzę na temat roli rodziny w przeciwdziałaniu zagrożeniom rozwojowym i społecznym
  • poznają aktualny, obowiązujący zakres i zadania wychowawczo – profilaktyczne w szkołach i placówkach
  • udoskonalą umiejętność realizowania programu wychowawczo – profilaktycznego z uwzględnieniem metod i technik wspierania rodziny w wychowaniu oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie
  • poznają strategie i programy służące wspieraniu rodziny oraz wynikające z analizy sytuacji społecznej, naukowo potwierdzone cele tego wsparcia.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content