Temat szkolenia

Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130,00

Szkolenie z oferty numer: 132

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkól/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Charakterystyka współczesnej rodziny w kontekście wychowawczym:
  1. kondycja psychiczna współczesnej rodziny,
  2. analiza stylów oraz kierunków wychowania dzieci i młodzieży,
  3. psychospołeczne determinanty odziaływań wychowawczych rodziny,
  4. rola rodziny w obliczu zagrożeń rozwojowych i społecznych.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny a wspieranie rodziny w wychowaniu:
  1. wychowanie i profilaktyka w placówkach oświatowych – aktualny zakres i zadania,
  2. udział rodziców w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego (zakres, metody współpracy),
  3. konstrukcja programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem metod oraz technik wspierania rodziny w wychowaniu,
  4. przegląd strategii i programów oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych wspierających rodzinę, realizowanych w placówkach oświatowych.
 3. Analiza głównych celów wsparcia współczesnej rodziny:
  1. nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji rodzinnych,
  2. stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży w sferze emocjonalno-społecznej,
  3. zwiększenie ilości czasu spędzanego efektywnie przez rodziców z dziećmi,
  4. rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają kondycję psychiczną współczesnej rodziny, style i kierunki wychowania, ich psychospołeczne determinanty
 • nabędą wiedzę na temat roli rodziny w przeciwdziałaniu zagrożeniom rozwojowym i społecznym
 • poznają aktualny, obowiązujący zakres i zadania wychowawczo-profilaktyczne w szkołach i placówkach
 • udoskonalą umiejętność realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem metod i technik wspierania rodziny w wychowaniu oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie
 • poznają strategie i programy służące wspieraniu rodziny oraz wynikające z analizy sytuacji społecznej, naukowo potwierdzone cele tego wsparcia.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content