Temat szkolenia

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 145

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkól/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Charakterystyka współczesnej rodziny w kontekście wychowawczym:
a) kondycja psychiczna współczesnej rodziny,
b) analiza stylów oraz kierunków wychowania dzieci i młodzieży,
c) psychospołeczne determinanty odziaływań wychowawczych rodziny,
d) rola rodziny w obliczu zagrożeń rozwojowych i społecznych.

2. Program wychowawczo – profilaktyczny a wspieranie rodziny w wychowaniu:
a) wychowanie i profilaktyka w placówkach oświatowych – aktualny zakres i zadania,
b) udział rodziców w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego (zakres, metody współpracy),
c) konstrukcja programu wychowawczo – profilaktycznego z uwzględnieniem metod oraz technik wspierania rodziny w wychowaniu,
d) przegląd strategii i programów odziaływań wychowawczo – profilaktycznych wspierających rodzinę, realizowanych w placówkach oświatowych.

3. Analiza głównych celów wsparcia współczesnej rodziny:
a) nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji rodzinnych,
b) stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży w sferze emocjonalno – społecznej,
c) zwiększenie ilości czasu spędzanego efektywnie przez rodziców z dziećmi,
d) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają kondycję psychiczną współczesnej rodziny, style i kierunki wychowania, ich psychospołeczne determinanty
  • nabędą wiedzę na temat roli rodziny w przeciwdziałaniu zagrożeniom rozwojowym i społecznym
  • poznają aktualny, obowiązujący zakres i zadania wychowawczo – profilaktyczne w szkołach i placówkach
  • udoskonalą umiejętność realizowania programu wychowawczo – profilaktycznego z uwzględnieniem metod i technik wspierania rodziny w wychowaniu oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie
  • poznają strategie i programy służące wspieraniu rodziny oraz wynikające z analizy sytuacji społecznej, naukowo potwierdzone cele tego wsparcia.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content