logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
92

Indywidualnie oraz z grupą – indywidualne nauczanie dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi „krok po kroku”

Adresaci

Zakres treści

  1. Organizacja nauczania indywidualnego w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej.
  2. Nauczanie indywidualne a nauczanie domowe (edukacja domowa).
  3. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu